ארכיון ברכות שונות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: ברכות שונות

הנחת רק תפילין של יד

אדם שה'תפילין של ראש' שלו נפסלו, ואין לו במקומו אחרות. האם יניח רק 'תפילין של

דיו על היד לענין נט"י

אדם שהוא סופר סת"ם, ומצוי שיש על ידיו צבע מהדיו של הכתיבה, האם צריך להתאמץ

ברכת המזון בחג

באם המשיך סעודת יום טוב לאחר השקיעה במוצאי החג, שבזה צריך לומר מן הדין 'יעלה

שבע ברכות בעשרה

חתן שלא מזדמן לו יום אחד לעשות שבע ברכות בעשרה, האם מחוייב לטרוח בכדי לעשות

ספק בברכת המזון

מי שנרדם באמצע ברכת המזון, וכשהתעורר אינו זוכר היכן עצר, מה יעשה?

ברכת כהנים לילד

האם יש עניין לחנך קטן בברכת כהנים, ומהיכן מתחיל החיוב.?

השלמת שבע ברכות

'חתן' שנחסר לו 'שבע ברכות' אחד משבעת הימים (מחמת 'אונס' טכני), האם יש לכך השלמה

ברכת המזון- ברכב

אדם שעושה 'הסעות' באופן פרטי, וקיבל בקשה להסעה כרגע, אמנם נמצא בסיום סעודתו ולא בירך

ברכת הגומל

האם ניתן לברך ברכת הגומל, מבלי לעלות לתורה לפני כן?

ברכת הגומל

האם ניתן לברך ברכת הגומל, מבלי לעלות לתורה לפני כן?

זמן ברכת הגומל

שלום הרב! באם לא ברכתי ברכת הגומל אחרי טיסה מעבר לים עד 3 ימים, האם

תפילת הדרך בטיסה

שלום הרב! מתי עלי לומר תפילת הדרך כאשר אני טס? במטוס או בדרך לשדה?

שיר המעלות בכל יום

יש הנוהגים לומר שיר המעלות ולא על נהרות בבל בברכת המזון, כל יום ולא רק

הפרשת חלה

האם כל קמח מחמשת מיני דגן מצטרפים זה עם זה לשיעור חיוב 'חלה'

שבע ברכות

כמה אוכלי פת צריך בכדי לברך 'שבע ברכות'.

זמן ההבדלה

עד מתי אפשר להבדיל על הכוס, באם לא הבדיל במוצ"ש.

ברכות

אם בירך "בורא נפשות" על דבר שברכתו האחרונה היא "על המחיה", מה דינו.

קידוש לבנה מאוחר

אתמול מוצאי שבת הי׳ ליל טו לחדש טבת וכל השבוע האחרון הי׳ הרבה גשם ולא

דילוג לתוכן