ארכיון טהרת המשפחה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: טהרת המשפחה

דיני הרחקות

האם גם בכוס של קידוש יש עניין לא למזוג לכוסה של האשה בזמן ההרחקות, (כי

בריכה בימי חשש

האם מותר לאשה ללכת לשחות בבריכה, ביום חשש 'עונה בינונית'.

אבד העד בדיקה

אשה שבדקה עצמה ביום השביעי לבדיקת השבעה נקיים, וראתה עליו מראה שהיה ספק אצלה אם

הדרכה בטהרת המשפחה

האם ניתן לעשות הדרכה בעניני טהרת המשפחה, לבחורה שעדיין לא השתדכה?

מניעת וסת וימי חשש

אשה הנוטלת כדורים למניעת 'וסת', האם צריכה לחוש לימי חשש קודמים?

טהרת המשפחה

אשה ששהתה בעונת וסתה (עונה בינונית), במקום בו לא היה לה 'עד בדיקה' המיועד לכך,

מינוי בלנית

האם ניתן למנות 'בלנית' למקוה נשים, אחת שאינה שומרת תורה ומצוות?

הסרת לק בשבת- ליל טבילה

האם מותר לאשה שחל ליל טבילתה בליל ש"ק, להעביר ל'ק שעל ציפורניה (ששכחה להסירו מלפני

טהרת המשפחה

האם מותר לאשה בימי טומאתה להחליף את ה'מזרון' שלה עם הבעל ליום יומיים, מטעמי נוחות

טהרת המשפחה

אשה שכיבסה בגד שספק אם היה עליו כתם, ואף אם היה, ספק יש בו שיעור

טהרת המשפחה

אשה שסובלת מכינים, וחל ליל טבילתה במוצ"ש, (שדינה שעושה ההכנות מער"ש, חפיפה וכו'), האם יש

טהרת המשפחה

ספק אם ראתה לפני ביה"ש או בביה"ש, למתי תחשוש.

טהרת המשפחה

אשה שעשתה הפסק עם צמר גפן שרוי במים (מחמת כאב שהיה לה במקום), האם עלה

טהרת המשפחה

אשה החלה לספור שבעה נקיים באמצע ימי הריונה, ולאחמ"כ מת העובר ושאבו אותה ממנה באמצעות

טהרת המשפחה

אשה שה"מוך דחוק" שעשתה נאבד, ובדיקת ההפסק טהרה טהור. מה דינה.

טהרת המשפחה

האם ניתן לעשות את בדיקת השבעה נקיים בשכיבה מטעמי נוחות.

טהרת המשפחה

האם יש לחוש ל'כתם' הנמצא בבגד לבן של הבעל.

טהרת המשפחה

אשה שלא בדקה לאחר נישואיה ג"פ לאחר תשמיש מחוסר ידע, הם צריכה לבדוק כשנודע לה

טהרת משפחה

אשה שעשתה הפסק טהרה בדיוק בזמן השקיעה הנדפס בלוחות, האם מועיל או לא.

טהרת המשפחה.

אשה שחל יום טבילתה בליל שבת, אמנם במקומה אין מקוה לטבילה, ואין ביכולתה לטבול, מה

טהרת המשפחה

אשה שצריכה להשתמש באמצעי מניעה מחמת הוראת רופא, ומחמתם רואה כתמי דם על בגד צבעוני,

טהרת המשפחה.

אשה שעשתה הפסק טהרה וביום ראשון לשבעת נקיים עשתה בדיקה בעד ויצאה עם דם, וביום

טהרת המשפחה.

אשה שעשתה הפסק טהרה, ושכחה לבדוק ביום הראשון משבעת נקיים, מה דינה?

חיוב בדיקה ביום השביעי

אשה שנמצאת במקום שאין שם רב לשאול בעניני טהרה, האם יכולה לבדוק ביום השביעי רק

רחיצה לפני הפסק טהרה

מהו הזמן לכתחילה שאשה תרחץ את עצמה לפני ההפסק, האם דוקא לפני השקיעה, או מתי

חציצת מכשיר בנרתיק

מכשיר 'נרווינג' שאשה מכניסה אותו בתוך הנרתיק בכדי שלא תדמם, ונשאר שם שלשה שבועות, האם

דילוג לתוכן