שיעורים בתער"ב ביום שישי

מידי יום שישי מתקיים במרכז דעת שיעור עם הרב יצחק ערד בהמשך המאמרים תער"ב. השיעור משודר במקביל גם דרך תוכנת ה'זום'. להלן הקישור לכל השיעורים

בדיוק לפני 40 שנה: הרבי מודיע על הדפסת המשך תער"ב

בהתוועדות יט-כ כסלו התשל"ז, בדיוק לפני 40 שנה, הרבי הודיע בפתאומיות על רצונו הדפיס את ההמשך הגדול של הרבי הרש"ב – תער"ב. השיחה היתה מלאה בביטויים מיוחדים והוראות מיוחדות. הרבי מספר איך הגיע לידו הצילום מההמשך, מסביר למה לא הדפיס עד עתה, ומטיל את האחריות על הדפסת ההמשך על כללות החסידים בהוראה מיוחדת. להלן חלקים מהוידאו של השיחה המיוחדת.

40 שנה לשיחה המיוחדת: הושלמה סידרת הביאורים על כרך א' בהמשך תער"ב

בכ' כסלו שנה זו ימלאו 40 שנה לשיחה המיוחדת והפתאומית בשנת תשל"ז בה הודיע הרבי על הדפסת המשך תער"ב בפעם הראשונה. בהשגחה פרטית, יצא השבוע לאור הספר השמיני בסידרת הביאורים "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" ובו נשלמת סידרת הביאורים על הכרך הראשון של המשך תער"ב.

המשך תער"ב כרך ב'

שיעור 16 כרך א, המשך תער"ב

המשך שיעורי תער"ב על פי הסדר, הנושא: השפעה וקבלה. הסרטה ועריכה: עורך אילן רינדפליש סיכום: בשיעורים הקודמים למדנו שספירות דתהו בעיני עצמן הן בבחי' שלימות

שיעורים בהמשך תער"ב, 14 ספרים בסידרה

"שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש וביאור בדרך אפשר למאמרי כ"ק אדמו"ר הרש"ב – בסדרת המאמרים המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי "בו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

שאל את הרב