שיעור 9, כרך א' המשך תער"ב – ברוממות המלוכה הכל שפלים נגדו

שיעור 9, כרך א' המשך תער"ב – ברוממות המלוכה הכל שפלים נגדו הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​ עמוד תעד: קיצור. ועל דרך שם ס"ג שיש בו ב' מדריגות עולה ויורד, וכמו סמ"ך סתום בעצם, ולפ"ע זה הוא ההסתר לגמרי, וכמו התהוות היש הוא מהעצמות דוקא, ולכן ביטול היש הוא […]

שיעור 9, כרך א' המשך תער"ב – ברוממות המלוכה הכל שפלים נגדו

שיעור 9, כרך א' המשך תער"ב – ברוממות המלוכה הכל שפלים נגדו
הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​

עמוד תעד: קיצור. ועל דרך שם ס"ג שיש בו ב' מדריגות עולה ויורד, וכמו סמ"ך סתום בעצם, ולפ"ע זה הוא ההסתר לגמרי, וכמו התהוות היש הוא מהעצמות דוקא, ולכן ביטול היש הוא בבחי' אין עוד, וכמו"כ תוקף המלוכה הוא מתוקף העצמות, ובאמת אינו בבחי' מציאות כלל, כמו העצמי שהוא בעצם התוקף ובלי מציאות, וכמו"כ הזולת הוא בלי מציאות בעצמו שמתבטל בעצמו מפני הרוממות וכן גבי המרומם הוא בלי מציאות וערך כלל, שכן הוא באמת וברוממות המלוכה נראה האמת.

המשך של אות רלד: …שזהו מה שנותנים לו התוקף דבחי' הרוממות עצמי כו', דבחי' התפשטות המלוכה שבא בבחי' רוממות על עם בתוקף הישות והמציאות זהו מבחי' הכח והעוז דבחי' מל' שלמע' בבחי' עצם הרוממות כו'. אבל בעצם מהותו ה"ז בבחי' ביטול המציאות לגמרי כו', דכשם דבחי' הרוממות עצמי ה"ז בתוקף גדול, דכל עצמי הוא בתוקף כו', ואינו בבחי' מציאות דבר כלל שז"ע העצם שאינו בבחי' מציאות כו', כמו"כ תוקף ההתנשאות בפועל להיות שזהו תוקף העצמות ה"ז בבחי' ביטול המציאות לגמרי כו'. וכמו דוד המע"ה בתוקף המלוכה שלו הי' בבחי' ביטול ושפלות לגמרי ונקרא דוד עבדי כו', וכתיב כי עני ואביון אני ואם לא שויתי ודוממתי כו' בבחי' תכלית השפלות והביטול כו', ואינם סותרים זל"ז כלל דעם היות שהי' בבחי' ביטול לגמרי היתה המלוכה בתוקף ההתנשאות בבחי' תוקף העצמי כו', והגם שהי' בתוקף ההתנשאות הי' בעצם מהותו בבחי' ביטול במציאות לגמרי כו', וגם זאת שכל דבר נראה בבחי' העדר המציאות כו', דהרי באמת הכל בטל במציאות לגמרי כו', וכמו דלגבי רוממות המלך הכל מתבטל במציאות לגמרי שאין בו שום תפיסת מקום לעצמו ומתבטל בעצם מהותו כו' כנודע, וזהו דברוממות המלוכה הכל שפלים נגדו והכל אין ואפס נגדו שאין זה מצד התנשאות יתירה שבו שמבטל הכל, כ"א שהן בעצמן (וכן גבי המלך) אינם תופסים מקום וערך כלל לגבי הרוממות שלו (דגם ההתפשטות הוא מבחי' רוממות העצמות כו' כנ"ל), והן באמת בבחי' ביטול כל מציאותם כאלו אינם בבחי' מציאות כלל כו', וברוממות המלוכה נראים כמו האמת שרואין אותם בבחי' בלי מציאות כו'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *