fbpx

מחשבה טובה על מישהו אחר

שלום רב בבקשה רציתי לשאול. לפי שער הביטחון ושיעורי הרב ערד שליט"א שחשוב טוב יהיה טוב.זה עבודה לסמוך לגמרי על ה' אז יראה הטוב בגלוי.

בלבבך – מחשבה

שלום הרב, בפסוק "קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו" מוסבר שהכוונה על מחשבה דיבור ומעשה, ו'בלבבך' זה על המחשבה . וכן גם בתפילה אומרים

פתיחת אריזות בשבת

האם יש בעיה הלכתית לפתוח אריזות מזון במקום בו מדובקות בלחץ חום (כמו גביעי חלב וחטיפים)?

עיסוי בשבת

האם מותר לעשות עיסוי בגב בשבת לא על ידי מטפל מוסמך, אלא סתם על ידי חבר או בן משפחה?

מיקרוגל לבשר ודגים

'מיקרוגל' בשרי, שחיממו בו בשרי באותו היום ('בן יומו') והוא אינו נקי, האם ניתן לחמם בו דגים הנמצאים על גבי צלחת נקיה?

מכה באתרוג

אתרוג שנפל וקיבל מכה, ומחמת כן נעשה שקע קטן על יד החוטם (בלא שנחסר מגוף האתרוג), וכמו כן מחמת המכה נעשה ירוק כהה במקום המכה

שמחה ללא משברים – פרשת חיי שרה

השאיפה לשמחה טובה אבל לא די בה: ייתכן שאדם אכן ישאף לשמחה, אבל יפעל בדרך שגויה, ואזי הוא עלול ליפול השמחה ולהביא לתוצאות בלתי רצויות. שמחה אמיתית צריכה להיות מבוססת על מקום פנימי של ענווה ו'ביטול'. במקרים שבהם המניע הפנימי לשמחה הוא הרגשת ה'ישות', אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית, וצפויים להגיע להפך הגמור שלה – למשברים ונפילות.

כך נגלה את הגאולה בתוכנו – עיון בדבר מלכות פ' וירא

בדבר מלכות השבועי, מתייחס הרבי בהרחבה לשאלתו של הרבי הרש"ב בגיל ארבע או חמש, "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה"? ולמענה של סבו, הצמח צדק: "כשיהודי צדיק בגיל תשעים ותשע שנה מחליט שעליו למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה אליו".

סיפור זה מובא בשיחותיו של הרבי פעמים רבות, אך כאן מוסיף הרבי דגש מיוחד: שאלת הרבי הרש"ב אינה על המציאות של של "וירא אליו ה'", אלא הגילוי של הענין. כלומר, הענין של "וירא אליו ה'" ישנו לכל יהודי – יש לו את בחינת היחידה, ניצוץ משיח, והוא קשור לקב"ה בכל מצב. זה רק צריך לבוא לידי גילוי.

הורה אמיתי

  הורה אמיתי – להיות הורה זה לא רק שיש לך ילד, אלא זה כח

האבא בבית והשמחה

מקום של האבא במשפחה חשוב ומשמעותי מאוד בבית, לזוגיות, ולחינוך הילדים. אבל לפעמים "משנכנס אב -ממעטין בשמחה.."

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

דילוג לתוכן