fbpx

השראת שכינה ולבושים

שלום רב בבקשה רציתי לישאול: 1) אני בפרק ו' בתניא ב"ה ומדובר על השראת השכינה ,שהכונה שיש גילוי ה'. האם אפשר להגיד שאמונה יותר ודאי

קבלת יסורים וקירוב יהודים

שלום הרב: 1. ראיתי שבתניא מופיעים כמה הסברים שונים בנוגע לסיבה שבאים ייסורים לאדם. בסוף אגה"ת מוסבר שזה זיכוך על עברות מהעבר ובאגה"ק י"א מוסבר

שאלות בתניא וחסידות

שלום רב בבקשה רציתי לשאול 4 שאלות: 1) בפרק ד בתניא מדובר על הלבושים של הנפש האלוקית . וכתוב שאם אין אהבה המעשה לא אמיתי.

טיפול בהשגחה פרטית

האם פעולה טיפולית שעשיתי לבתי שנפצעה מתוך חרדה ורצון לעשות הכי טוב אך בלי לשקול מספיק טוב ולא בטוח שבחוכמה היא בהשגחה פרטית? אני מלקה

אהבה עצמית

שלום וברכה,האם אדם צריך לאהוב את עצמו. מצד אחד הרי כתוב ואהבת לרעך כמוך. ז.א שאתה צריך לאהוב את עצמך.אך מצד שני ראיתי כמה מקומות

האם יכול להשתנות לעשירות?

שלום רב בבקשה רציתי לישאול בעינין שער הביטחון בחובת הלבבות. אנחנו אומרים שלגבי הכסף פרנסה הכל נקבע בראש השנה ואנחנו צריכים לעשות כלים אבל לא

שמחה ללא משברים – פרשת חיי שרה

השאיפה לשמחה טובה אבל לא די בה: ייתכן שאדם אכן ישאף לשמחה, אבל יפעל בדרך שגויה, ואזי הוא עלול ליפול השמחה ולהביא לתוצאות בלתי רצויות. שמחה אמיתית צריכה להיות מבוססת על מקום פנימי של ענווה ו'ביטול'. במקרים שבהם המניע הפנימי לשמחה הוא הרגשת ה'ישות', אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית, וצפויים להגיע להפך הגמור שלה – למשברים ונפילות.

כך נגלה את הגאולה בתוכנו – עיון בדבר מלכות פ' וירא

בדבר מלכות השבועי, מתייחס הרבי בהרחבה לשאלתו של הרבי הרש"ב בגיל ארבע או חמש, "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה"? ולמענה של סבו, הצמח צדק: "כשיהודי צדיק בגיל תשעים ותשע שנה מחליט שעליו למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה אליו".

סיפור זה מובא בשיחותיו של הרבי פעמים רבות, אך כאן מוסיף הרבי דגש מיוחד: שאלת הרבי הרש"ב אינה על המציאות של של "וירא אליו ה'", אלא הגילוי של הענין. כלומר, הענין של "וירא אליו ה'" ישנו לכל יהודי – יש לו את בחינת היחידה, ניצוץ משיח, והוא קשור לקב"ה בכל מצב. זה רק צריך לבוא לידי גילוי.

איך מכניסים את הילד הביתה, ומהי הנשירה החיובית?

אלו נורות אדומות עשויות לאותת על תחילת נשירה? כיצד ניצור חיבור עמוק ואמתי עם הילד, כך שגם כי יזקין לא יסור ממנו? מתוך הרצאתו של הרב יצחק ערד, על בניית מבעוד מועד קשר בריא עם הילדים *- ההרצאה ניתנה בועידת "מקושר בכל" ופורסמה במגזין "דרך המלך".

הורה אמיתי

  הורה אמיתי – להיות הורה זה לא רק שיש לך ילד, אלא זה כח

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

אהבה עצמית

שלום וברכה,האם אדם צריך לאהוב את עצמו. מצד אחד הרי

דילוג לתוכן