סדרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדרת התניא

שיעורי בוקר של פנימיות מידי יום שני (פרשת השבוע בהר

המשך אגרת התשובה בתניא עם הרב ערד, שיעור 192 –

המשך איגרת התשובה, פרק ד, עם הרב יצחק ערד,  על

סדרת רעים אוהבים

רעים אוהבים חלק 10 – השיעור האחרון מסידרת הזוגיות

רעים אוהבים חלק 9 – סידרת הזוגיות מידי יום שני בערב

רעים אוהבים חלק שמיני – הקשר הזוגי והילדים, סידרת הזוגיות מידי יום שני בערב

סדרת סוד המחשבה

בהתמודדות של האדם בעולם ובמיוחד בהתמודדות שלו מול העתיד, נתפסת תחושת החרדה והפחד כתחושה וחוויה לגיטימית ביותר. אותה תחושה טבעית של פחד מול מה שעתיד לקרות, מתגברת ומקבלת יתר תוקף ועוז כאשר אני מסתכל סביבי ורואה את הרע שמתחולל בתוך המציאות. מה הוא אם כך הדבר אשר יכול להבטיח לו בביטחון גמור חיים ללא בעיות?

כמו שהובא לעיל, תנועת הרצוא מצד עצמה, ללא תנועה של שוב הבאה אחריה, אינה מספיקה ואינה מסוגלת לתקן בפועל את המציאות השבורה והחסרה. נקודת ההתבוננות הראשונה אשר תאפשר לנו ליצור את תנועת השוב ולהמשיך את הטוב הנעלם אשר השגנו בתנועת הרצוא אל תוך המציאות הגלויה כאן למטה, היא ההתבוננות באהבת הבורא כלפינו.

תחושה של אהבה היא תנאי הכרחי לשינוי המציאות הבעייתית והחסרה, אך כמובן שאין היא מספיקה. העולם שלנו נקרא עולם העשייה, וכשמו כן הוא מהותו הוא עשייה. לא מספיק שהאדם יפתח מודעות וחשיבה חיובית, אלא העיקר הוא לעשות ולפעול בעולם.

סדרת התפילה

המשך סידרת התפילה. שיעור 86 עם הרב מאיר ערד, והפעם

המשך סידרת התפילה על פי הפשט והפנימיות. שיעור 85. תפילת

המשך סידרת התפילה עם הרב מאיר ערד. שיעור 84, תפילת

סדרת המשך תער"ב

לקט שיעורים של הרב ערד מתוך מאמרי תער"ב על ראש

סדרת פרשת השבוע

2 עצות ודרכים להתמודד עם חוסר התלהבות והרגשה פנימית, בקשר של האדם עם בוראו, ובקשר של האדם עם זולתו. ואיך דווקא הצד הבעייתי של הקשר חושף את העוצמה הפנימית?

בדבר מלכות השבועי, מתייחס הרבי בהרחבה לשאלתו של הרבי הרש"ב בגיל ארבע או חמש, "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה"? ולמענה של סבו, הצמח צדק: "כשיהודי צדיק בגיל תשעים ותשע שנה מחליט שעליו למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה אליו".

סיפור זה מובא בשיחותיו של הרבי פעמים רבות, אך כאן מוסיף הרבי דגש מיוחד: שאלת הרבי הרש"ב אינה על המציאות של של "וירא אליו ה'", אלא הגילוי של הענין. כלומר, הענין של "וירא אליו ה'" ישנו לכל יהודי – יש לו את בחינת היחידה, ניצוץ משיח, והוא קשור לקב"ה בכל מצב. זה רק צריך לבוא לידי גילוי.

מסע מכוון הציווי "לך לך" מלמד אותנו על הצורך לנוע

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

דילוג לתוכן