fbpx

סדרת התניא

החל מאמצע שנת תש"פ סידרת שיעורים אלו של התניא עברה

שיעורי בוקר של פנימיות מידי יום שני (פרשת השבוע בהר

המשך אגרת התשובה בתניא עם הרב ערד, שיעור 192 –

סדרת רעים אוהבים

רעים אוהבים חלק 10 – השיעור האחרון מסידרת הזוגיות

רעים אוהבים חלק 9 – סידרת הזוגיות מידי יום שני בערב

רעים אוהבים חלק שמיני – הקשר הזוגי והילדים, סידרת הזוגיות מידי יום שני בערב

סדרת סוד המחשבה

בהתמודדות של האדם בעולם ובמיוחד בהתמודדות שלו מול העתיד, נתפסת תחושת החרדה והפחד כתחושה וחוויה לגיטימית ביותר. אותה תחושה טבעית של פחד מול מה שעתיד לקרות, מתגברת ומקבלת יתר תוקף ועוז כאשר אני מסתכל סביבי ורואה את הרע שמתחולל בתוך המציאות. מה הוא אם כך הדבר אשר יכול להבטיח לו בביטחון גמור חיים ללא בעיות?

כמו שהובא לעיל, תנועת הרצוא מצד עצמה, ללא תנועה של שוב הבאה אחריה, אינה מספיקה ואינה מסוגלת לתקן בפועל את המציאות השבורה והחסרה. נקודת ההתבוננות הראשונה אשר תאפשר לנו ליצור את תנועת השוב ולהמשיך את הטוב הנעלם אשר השגנו בתנועת הרצוא אל תוך המציאות הגלויה כאן למטה, היא ההתבוננות באהבת הבורא כלפינו.

תחושה של אהבה היא תנאי הכרחי לשינוי המציאות הבעייתית והחסרה, אך כמובן שאין היא מספיקה. העולם שלנו נקרא עולם העשייה, וכשמו כן הוא מהותו הוא עשייה. לא מספיק שהאדם יפתח מודעות וחשיבה חיובית, אלא העיקר הוא לעשות ולפעול בעולם.

סדרת התפילה

המשך סידרת התפילה. שיעור 86 עם הרב מאיר ערד, והפעם

המשך סידרת התפילה על פי הפשט והפנימיות. שיעור 85. תפילת

המשך סידרת התפילה עם הרב מאיר ערד. שיעור 84, תפילת

סדרת המשך תער"ב

מידי יום שישי מתקיים במרכז דעת שיעור עם הרב יצחק

מהי המלוכה העצמית? מה ההבדל בינה לבין ה"התנשאות החיצונית"? הסבר

לקט שיעורים של הרב ערד מתוך מאמרי תער"ב על ראש

סדרת פרשת השבוע

שיעור של הרב יצחק ערד בה נלמדת שיחתו של הרבי לפרשת שמות בה מבוארת בארוכה יסודות חשובים על כח האמונה והביטחון. – חלק ב'.

פרשת שמות – שיחתו של הרבי הרב יצחק ערד  

נוסף לזהות המשותפת שיש לכולנו כיהודים, יש לכל אחד מאיתנו זהות פנימית ייחודית, וכל אחד צריך לנסות לזהות את המהות הפנימית המיוחדת לו, שזוהי שליחותו ותפקידו בעולם.

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

להיות פנימי

למדתי בשיחת הרבי ש"פ פנחס תשנ"א, שצריכים להיות "פנימי", להיות

קו האמצע

מה ההבדל בין קו הימין קו השמאל וקו האמצע בנפש

דילוג לתוכן