fbpx
ואני תפילתי – שיעור 43, ברכת אהבת עולם (א)תניא , לדעת את עצמך -הרב ערד – שיעור 53 פרק יטחודש אדר – גאולת הגוף והשמחהתניא 169, היכולת של הבורא להסתיר את עצמותניא – שיעור 75 – המעלה במאבק ובכפיה העצמיתתניא – שיעור 125 – נקודת האמת גם ברצון הגלוי