פרשת אמור – "וספרתם לכם" בביאור החסידותואני תפילתי 84 – "ישבעו ויתענגו מטובך" – שמונה עשרה של ליל שבתNo a la disciplina de los premios – parte 1פרשת ויקהל – אשה בפרשההקשר העצמישיעור 15, כרך א' המשך תער"ב – עוד סיבה לפירוד שבעולם התוהו