fbpx

מחבר: מאיר ערד

וידאו

זוגיות זה לא משחק ילדים

מהי הבגרות הנדרשת לזוגיות? מדוע ילדים לא שייכים לזוגיות? שיעור מרתק של הרב יצחק ערד

אירועים

איזה טוב קורה כשהנפש עולה על גדותיה?

מה קורה כשהנפש לא מכילה את החוייה? השבוע, בחג שבועות, לפני מאה ועשר שנים התחיל ההמשך הגדול תער"ב על ידי הרבי הרש"ב. סוגיות רבות ומעמיקות בהבנת נפש האדם מוסברות בהרחבה בתורת החסידות, ובכללם, בהמשך תער"ב.

כתבת הבית

מי ממליך אותך?

ב"ה תפיסת הערך העצמי – על פי מאמרי תער"ב השבוע, בחג שבועות, לפני מאה ועשר