fbpx

פרק לב – הגישה איך לאהוב כל אחד

שיעור קצר על פרק לב בתניא, לכבוד י"ט כסלו. הצורך הנפשי בקיום המצוות – פרק 13 ב"דרכו של הבינוני"ואתה תצווה – בעבודת האדםואני תפילתי – 63, סיום "ובא לציון" על בחירת ה' בישראל ובתורה, וחובת הביטחוןתניא שיעור 155 – אופן התגלות הנפש באיבריםהאבא בבית והשמחהמקבץ 12 – נשים ובנות (ספרדית)