פליליסט

פליליסט של השיעורים לפי הסדר:   תניא – שיעור 89 – שמחה מהנוכחות של ה'Introduction au livre de Rav I Kalfon VERSION FINALEתניא – שיעור 50 – להתרומם מהנפילהגאולת מצרים וגאולה העתידהשיעור 17, כרך ב' המשך תער"ב – התלבשות וגילוי אוא"ס בעולמות"ואני תפילתי" – שיעור 21 – "אתה הוא ה' אלקים"