fbpx

פליליסט

פליליסט של השיעורים לפי הסדר:   תניא שיעור 13 – כוחות הנפשמכתב של הרבי לנשי ובנות ישראל – מפורים לפסחספירת העומר – מידת התפארת – סוד האיזון והאחדותההכנה לשנה חדשה – אחדות בבית"ואני תפילתי" – שיעור 8 – שעשה לי כל צרכי, אוזר, עוטר10 הדברות – המשמעות על פי הסוד