fbpx

ספר תערב – מתחילת כרך ב – שיעור 11 – עמוד תרנה – הרב יצחק ערד

בית של שלוםערב של התקשרות – חלק ראשון לצפיהתניא 174 – שער היחוד והאמונה – על אופן הידיעה של ה' והזהירות מטעותתניא שיעור 103 – במה תלויה העברת רוח הטומאה?האבא בבית והשמחההרב יצחק ערד – תניא , ש' 62 – המשך פרק כג 2