שיעור 4 כרך א, המשך תער"ב אין מלך בלא עם

שיעור וידאו "אין מלך בלא עם?" מתוך סידרת השיעורים של מאמרי תער"ב, עם הרב יצחק ערד
שיעור וידאו "אין מלך בלא עם?" מתוך סידרת השיעורים של מאמרי תער"ב, עם הרב יצחק ערד

שיעור 4 כרך א, המשך תער"ב אין מלך בלא עם

המשך תער"ב אין מלך בלא עם

הרב יצחק ערד

המשך תערב – אין מלך בלא עם

עמוד תעא
עצמי להיותו התפשטות הארה מבחי' הרוממות בעצם כו', ועיקר ענין התנשאות על עם שייך לאחה"צ, אבל בחי' מל' דא"ס כמו שהוא לפה"צ ה"ז בחי' רוממו' עצמי עדיין שבא מבחי' הרוממו' בעצם כו' וכמ"ש במ"א (עמ"ש בדרוש שמח תשמח רנ"ז), ועוד זאת דבחי' הרצון דאנא אמלוך הוא שבא ע"י התגלות דבחי' הרוממות בעצם דבחינת עצמות האור כו'. והענין הוא דהנה ידוע דבפרטי' יש בזה ג' מדרי' (בבחי' המלוכה הכלולה באוא"ס לפה"צ כו') הא' בחי' המלוכה כמו שהיא כלולה בעצמותו שאינו בבחי' המשכה וגילוי כו' (וזהו בחי' עצמות האור שנת"ל), והב' מה שעלה ברצונו אנא אמלוך כו' (והוא בחי' התפשטות הארה מבחי' עצם האור כו'), והג' איך שמשו"ז עלה ברצונו להאציל כו'. וכידוע שכל כח מתחלת הווייתו עד שמוכן להתגלות קודם שמתגלה עדיין יש בו ג' מדרי', וכמו מדת החסד יש בזה ג' מדרי', כמו שהיא נטוע ומושרש בנפש שאינו בבחי' המשכה כלל ולא בבחי' מקור אל הגילוי כו', וכמו שבא בבחי' התעוררות כללי כו', ואח"כ ההשערה באיזה אופן תהי' ההטבה כו', ולמע' הו"ע כי חפץ חסד הוא בחי' חפץ חסד ההיולי העצמי כו', וכמו שעלה ברצונו להטיב שזהו בחי' התעוררות הטבה כבי' רק שהיא בד"כ עדיין כו', ואח"ז ההשערה באיזה אופן תהי' ההטבה שז"ע שיער בעצמו בכח כו'. וכמו"כ במדת המלוכה למע' הוא בחי' המלוכה כמו שהיא כלולה בעצמותו שאינו בבחי' המשכה כלל וכמו המלך הקדוש כו', ומה שעלה ברצונו כבי' אנא אמלוך שזהו בבחי' התעוררות כללי כו', ואח"ז ההשערה בפרט שעלה ברצונו להאציל כו'. אמנם בכדי שמבחי' המלוכה כמו שהיא בעצמותו תהי' ההתעוררות דהרצון דאנא אמלוך זהו ע"י ממוצע שיש ביניהם, והו"ע התורה דכתי' בה בי מלכים ימלוכו כו', והיינו שע"י התו' בא בהתגלות בחי' המלוכה הכלולה בעצמותו, וע"ה שא"ז שנעשה בבחי' מקור רק שמתגלה כמו שהוא בעצם כו', ועי"ז נמצא מזה בחי' התפשטות הרוממות דאנא אמלוך כו', ולהיות שזהו ע"י התגלות הרוממות בעצם ע"כ גם זאת הוא בבחי' רוממות עצמי כו'.

 


לצפיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *