fbpx

לכל השיעורים על חודש ניסן היכנסו לכאן

לכל השיעורים על חודש ניסן וחג הפסח לחצו לכאן   תניא 180 – רמות בהתגלות הנפש כמשל להתגלות האלוקיתתניא שיעור 148 – הסובב והממלא והשפעתם על האדםהרפואה של עשרה בטבתתניא שיעור 32 – החלפת התענוגכשהילדה אכלה את העוגה…מקבץ 11 – שבת (ספרדית)