fbpx

גם השבוע: ליל שישי חסידי במרכז דעת

SORTIR DU REVEתניא – שיעור 48, מחשבה טובה מצרפה למעשהרעים אוהבים – 8 – הקשר הזוגי והילדים"שנהיה לראש" – המשמעות והכנההמשך תער"ב – מתחילת כרך ב – שיעור 13 – עמוד תרנז – כח היולי ונקודת כח ההשכלהתניא – שיעור 78 – הנמכת הנפש הבהמית
דילוג לתוכן