גם השבוע – ליל שישי חסידי!

  צדקה גאולתית"ואני תפילתי" – שיעור 15 – אדון עולם אשר מלךשיעורי תער"ב על בנין המלכות (בקשר לראש השנה)תניא שיעור 148 – הסובב והממלא והשפעתם על האדםפרשת שמות – שיחה (ב)איך מקבלים את הניסים?