fbpx

ליל שישי חסידי בתוכנית מיוחדת לכבוד י' שבט

השבוע בדעת בליל שישי – שלושה סיפורים על הרב ומשמעותם לחיינו, עם הרב יצחק ערד
השבוע בדעת בליל שישי - שלושה סיפורים על הרב ומשמעותם לחיינו, עם הרב יצחק ערד