fbpx

זוגיות – קורס שלוחות תשע"ח

קורס שלוחות – זוגיות – מפגש 1 ספרי הביאורים בחסידות במבצע מיוחד לה' טבתשיעור 11 כרך ב, המשך תער"ב – התבוננות ה' אחד בקריאת שמעגבר ואשה – סוגי אהבה שוניםערב של התקשרות בדעת לכבוד ג' תמוזהכרה עצמית שמקדמת ולא שמייאשת, פרק 3 ב"דרכו של הבינוני"תניא – שיעור 84- פרק לא 2