פרשת תצוה - משה רבינו, מרדכי היהודי, והרבי - משה בדורנו - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

פרשת תצוה –

שיעור במאמר של הרבי על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל". על תפקידו של משה רבינו – "הרעיא מהימנא", מרדכי בדורו, והתפשטות משה שבכל דור.

שיעור לפרשת תצוה והקשר לחג הפורים

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

דילוג לתוכן