אהבה וכח הדיבור - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

אהבה וכח הדיבור

הרב יצחק ערד

על הדיבור – שיעור ראשון

אהבה וכח הדיבור – אחד מהדברים החשובים בבית הוא התקשורת בין בני הזוג. החיבור בין בני הזוג הוא לא דבר מובן מאליו, כדברי חכמים "זכו – שכינה בניהם" – זה עניין של זכות. זכות מלשון זיכוך . הכח שמחבר בניהם הוא כח האהבה. אהבה בגימטריה אחד.

אהבה ואור זה עניין אחד. ואור זקוק לכלים – שהם הפעולות שבהם אנו ממשים חוויה זו בתוך המציאות. ועיקר הפעולה צריכה להיות בכח הדיבור.

שיעור על כח הדיבור, ועל האיזון הנכון בתקשורת של אהבה בין בני הזוג.

 


לצפיה

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

דילוג לתוכן