fbpx

40 שנה לשיחה המיוחדת: הושלמה סידרת הביאורים על כרך א' בהמשך תער"ב

בכ' כסלו שנה זו ימלאו 40 שנה לשיחה המיוחדת והפתאומית בשנת תשל"ז בה הודיע הרבי על הדפסת המשך תער"ב בפעם הראשונה. בהשגחה פרטית, יצא השבוע לאור הספר השמיני בסידרת הביאורים "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" ובו נשלמת סידרת הביאורים על הכרך הראשון של המשך תער"ב.
בכ' כסלו שנה זו ימלאו 40 שנה לשיחה המיוחדת והפתאומית בשנת תשל"ז בה הודיע הרבי על הדפסת המשך תער"ב בפעם הראשונה. בהשגחה פרטית, יצא השבוע לאור הספר השמיני בסידרת הביאורים "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" ובו נשלמת סידרת הביאורים על הכרך הראשון של המשך תער"ב.

40 שנה לשיחה המיוחדת: הושלמה סידרת הביאורים על כרך א' בהמשך תער"ב

בכ' כסלו שנה זו ימלאו 40 שנה לשיחה המיוחדת והפתאומית בשנת תשל"ז בה הודיע הרבי על הדפסת המשך תער"ב בפעם הראשונה. ואכן, תוך מספר חודשים מאותה שיחה יצאו לאור שלשת הכרכים העבים של המשך תער"ב. בהשגחה פרטית, יצא השבוע לאור הספר השמיני בסידרת הביאורים "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב" ובו נשלמת סידרת הביאורים על הכרך הראשון של המשך תער"ב.
במשך שנים ביקשו חסידים מהרבי שיוציא לאור את ההמשך הידוע תער"ב, ההמשך הגדול ביותר של הרבי הרש"ב, בו כדברי הרבי הריי"ץ "החלה תקופה חדשה בהתרחבות החסידות", אלא שהרבי סירב. בכ' כסלו תשל"ז, בפתאומיות, הורה הרבי בשיחה מיוחדת להוציא את ההמשך, לאחר שתיאר את מעלותיו ואמר  כי יש בו "גדולות ונפלאות אף לגבי שאר ההמשכים. . נפלאות לגבי נפלאות, על דרך הנפלאות של הגאולה העתידה", הרבי אף ביקש באותה שיחה שמצד האחריות שבדבר, שכל אחד מהחסידים ישתתף בהוצאתו בסכום של דולר.
בשנים האחרונות, לרגל 100 שנים לאמירת ההמשך, יצאה לאור סידרת הספרים "שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", ובה פירוש, ביאור, ומראי מקומות בדרך אפשר (על פי שיעורים שנמסרו בישיבת דעת ברחובות). הספרים בנויים באופן של ביאורים וסיכומים משולבים בתוך המאמר, עם פתיחת והבאת  המראי מקומות, ומהווים כלי עזר ללימוד ההמשך, בצורת לימוד בחברותא.
סידרת הספרים התקבלה באהבה וחיבה אצל לומדי החסידות, אשר נעזרו בה ללימוד ההמשך הארוך והעמוק.
בהשגחה פרטית, לקראת ציון 40 שנה לשיחה המיוחדת, יצא לאור הספר השמיני בסידרה, אשר בו מסתיימים הביאורים לכל כרך א', 76 מאמרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *