fbpx

תניא 181 – אמונה שלמעלה מהכוחות

המשך סידרת התניא, שער היחוד והאמונה, פרק ט, עם הרב יצחק ערד, על אמונה שלמעלה מהכוחות, ועל אחדות המידות איתו יתברך. עניינו של המזבח – שיעור בהלכות בית הבחירה עם הרב לדרמןחלקם של ההורים באופי הנשמה – פרק 9 ב"דרכו של הבינוני"להבין ענין נרות חנוכה – שיעור במאמריום רביעי: שמחת בית השואבה לכל המשפחהואני תפילתי […]