fbpx

תניא 168 – הסתר אלוקי שאינו דמיון

המשך סידרת התניא, פרק ד' בשער היחוד והאמונה, על עניינה והתגלותה של מידת הגבורה וההסתר של ה' המאפשרת את קיום העולם, שהיא מידה של הקב"ה, שהבורא רוצה ומנהיג אותה. שיעורים בתער"ב ביום שישיהשכל מול הרגשתניא שיעור 28– הכוונה הפנימית בהסתרת הקליפהקורסי קיץ קצרים עם הרב יצחק ערדתניא שיעור 130 – היגיעה לכח הדעתשיעור 6, כרך […]

תניא 168 – הסתר אלוקי שאינו דמיון

המשך סידרת התניא, פרק ד' בשער היחוד והאמונה, על עניינה והתגלותה של מידת הגבורה וההסתר של ה' המאפשרת את קיום העולם, שהיא מידה של הקב"ה, שהבורא רוצה ומנהיג אותה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.