Ask The Rabbi

תניא 164 – לראות את הדבר ה' שבכל דבר

תניא לדעת את עצמך, שיעור 164, שער היחוד והאמונה, תחילת פרק א', על הדבר ה' המהווה ומחיה את הנבראים בתמידיות, אשר בלעדיו אין חיות וקיום לנבראים Познакомьтесь – Даатתניא שיעור 26 – העלאת קליפה נגהEXPRIMER SON AMOUR -2A History of Time – Part threeשיעור 14 כרך ב, המשך תער"ב – אדם אדמה לעליוןבמעגלי האהבה

תניא 164 – לראות את הדבר ה' שבכל דבר

תניא לדעת את עצמך, שיעור 164, שער היחוד והאמונה, תחילת פרק א', על הדבר ה' המהווה ומחיה את הנבראים בתמידיות, אשר בלעדיו אין חיות וקיום לנבראים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *