תניא שיעור 153 – לפי העליה כך ההמשכה למטה

תניא שיעור 153, המשך הסידרה לדעת את עצמך עם הרב ערד. סיום פרק מט, על תכלית העבודה לפעול בעולם, ועל ההקדמה של ההעלאה.
תניא שיעור 153, המשך הסידרה לדעת את עצמך עם הרב ערד. סיום פרק מט, על תכלית העבודה לפעול בעולם, ועל ההקדמה של ההעלאה.