Ask The Rabbi

תניא שיעור 121 – כוונות התפילין והטלית

המשך הסידרה לדעת את עצמך – לימוד התניא עם הרב יצחק ערד, שיעור 121, המשך פרק מא, על הכוונות על פי הפנימיות בזמן הנחת תפילין ועטיפת הטלית. שיעור 27: ספר תער"ב – כרך ב – ועיקר השלמות הוא בהתכללות בל"ג וגבולתניא – שיעור 48, מחשבה טובה מצרפה למעשהתניא שיעור 116 – הכנפיים של המצוההמודעות הפנימית […]

תניא שיעור 121 – כוונות התפילין והטלית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *