fbpx

תזריע מצורע – הסוד האמיתי של הצרעת

שיעור בשיחתו של הרבי על פרשת תזריע מצורע, על משמעות שמות הפרשה, ועל הזריעה שמביאה לצמיחה. "ואני תפילתי" – שיעור 19- "אשרינו מה טוב חלקינו"תניא 163 – אחדות ה' – היסוד לעבודה הפנימיתואני תפילתי – 83, ברכת השכיבנו בליל שבת ותפילת העמידהשיעורי בוקר של פנימיות עם התייחסות למאורעות האחרונים בל"ג בעומר120 שנה – אירוע מיוחד […]