הסיבה והרצון להשפיעהנפש האלוקית – מעלתנו כבנים, פרק 7 ב"דרכו של הבינוני"שו"ת דעת חלק ז – לעיון חופשיתניא שיעור 15- ספירת הדעתואני תפילתי 76 – ה' מלך ירגזו עמיםכרך ב בתער"ב – שיעור מס' 2 – סוד השלהבת שבגחלת