fbpx

שלבי התודעה לביטחון שלם

הגישה הנכונה להתמודד עם המצבים שאנו נמצאים, איך לא מפחידם מהפחד עצמו, וכיצד רוכשים את מידת הביטחון, על פי תורתו של הרבי. תניא 179 – הספירות כמשל המחשבות וההפכים שבהםהילולת הרש"ב – שיעור ראשון בכרך ב בהמשך תער"בהתורה לא רק ספר חוקים – פרק 14 ב"דרכו של הבינוני"כנס ג' תמוז במרכז דעת – הסרט המלא120 […]