שיעור 17, כרך ב' המשך תער"ב – התלבשות וגילוי אוא"ס בעולמות

שיעור 17, כרך ב' המשך תער"ב – (עמוד תתמד) – התלבשות וגילוי אוא"ס בעולמות – הרב יצחק ערד   המשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש וזהו בחי' מראה אדם העליון דאצי' כו', והכוונה בזה שנתלבש האוא"ס בציור אדם הוא בכדי שיהי' הגילוי בבי"ע כו', והיינו שיתהוו עולמות בי"ע ויהי' בהם ג"כ גילוי אור […]

שיעור 17, כרך ב' המשך תער"ב – התלבשות וגילוי אוא"ס בעולמות

שיעור 17, כרך ב' המשך תער"ב – (עמוד תתמד) – התלבשות וגילוי אוא"ס בעולמות – הרב יצחק ערד

 

המשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש

וזהו בחי' מראה אדם העליון דאצי' כו', והכוונה בזה שנתלבש האוא"ס בציור אדם הוא בכדי שיהי' הגילוי בבי"ע כו', והיינו שיתהוו עולמות בי"ע ויהי' בהם ג"כ גילוי אור אלקי כו', שזהו שעלה ברצונו ית' לברוא את העולם להיטיב לברואיו שיכירו גדולתו ,גם לנבראים , שהן בבחי' יש ומציאות יכירו גדולתו ית' ויהיה בהם גילוי אור אלקי כו'. אופן עבודת הנפש: ולהיות העבודה למטה בבחי' אתכפיא, להפוך חשוכא לנהורא שע"י שהאדם למטה עושה הכפיה בהחומריות נמשך עי"ז גילוי אלקות. יש שני אופנים: האחד אתכפיא בהתבוננות ובהשגה והשני אתכפיא בפועל. כאשר הכפי' היא ע"י עבודה פנימי' בהשגה והתבוננות אלקי שעי"ז מאיר אור האלקי בבחי' פנימי' כו', דבד"כ ע"י כפי' בפועל נמשך ג"כ גילוי אלקות ורק שאינו בבחי' פנימי (רק מה שנותן כח ((מבחינת מקיף))כו'). וגילוי האור שהוא דרך עולם האצילות לעולמות בי"ע הוא ע"י מלכות דאצילות. שאין העולמות דבי"ע יכולים לקבל אור האצי' כ"א מבחי' המלכות דאצילותה שהיא בבחי' נבדל. מ"מ כמו שהמלכות ככה כמו שהיא באצי' אין העולמות בי"ע יכולים לקבל, כ"א ע"י הפרסא והצמצום. בדומה למלכות דא"ס כמו שהוא לפני הצמצום (שזהו בחי' מל' דאצי' דכללות שזה עיניין אור מקיף שלפני הצמצום) עם היות שהמלכות בבחי' שייכות אל העולמות הרי אין העולמות יכולים לקבל ממנה. ובכדי שיהי' בחי' א"ק (עולם דבריאה דכללות) הוא דוקא ע"י צמצום שזה בבחי' סילוק האור שזה עיניין דפרסא. כמו במלכות א"ס כך מבחי' מל' דאצי' א"א להיות עדיין הגילוי בבי"ע כ"א ע"י הפרסא דוקא, שהצמצום הוא רק בבחי' מיעוט האור לבד (שאינו משתנה במהותו) והפרסא היא בח' סילוק (מהות נפרדת). וכך הוא הצמצום הראשון הוא בחי' סילוק האור כו', וצמצום דא"ק הוא ג"כ בבחי' סילוק שהעלה אורו למעלה מטיבורו כו' ויש בזה כמה חילוקים.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *