שיעורי תער"ב על בנין המלכות (בקשר לראש השנה)

סדרת שיעורים בקשר למלוכה האמיתית של ה', והקשר למלך אמיתי באדם
סדרת שיעורים בקשר למלוכה האמיתית של ה', והקשר למלך אמיתי באדם