fbpx

פרשת תבוא וח"י אלול – על הפנמת הרצון

על הקשר בין פרשת תבוא לח"י אלול יום הולדת הבעש"ט ואדה"ז לאור שיחותיו של הרבי, איך באים אל הארץ, ומעוררים את הרצון הפנימי, על ידי תורת החסידות תניא שיעור 121 – כוונות התפילין והטליתשיעור 12 כרך ב, המשך תער"ב אהבת עולם – אהבה כרשפי אשואני תפילתי – שיעור 50. תפילת שמו"ע – ברכת אתה גבורואני […]

פרשת תבוא וח"י אלול – על הפנמת הרצון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.