fbpx

ערב של התקשרות – חלק שני לצפיה

ערב של התקשרות לכבוד יו"ד בשבט. חלק שני. תכנית ההתכנסותהתורה לא רק ספר חוקים – פרק 14 ב"דרכו של הבינוני"צדקה גאולתיתהתשובה – חזרה אל התענוג האמיתיהיי, קצת צניעות לא תזיק!כך נגלה את הגאולה בתוכנו – עיון בדבר מלכות פ' וירא