ערב של התקשרות – חלק שני לצפיה

ערב של התקשרות לכבוד יו"ד בשבט. חלק שני. שיעור 4, כרך ב' המשך תער"ב – השגה והתבוננות בענין ה' אחדתניא שיעור 10 – ירידת הנשמה ותפקידה בעולםתניא שיעור 71 – אמונה בטוב המכוסהשיעור 5 – והוא להיות שהתוספת אור הוא שנמשך ע"י העבודה – עמוד תרמג-תרמד – הרב מאיר ערדשאל את הרב!שחנוכה, חסידות ושוקולד נפגשים…