ערב של התקשרות בדעת לכבוד ג' תמוז

הספירות שבאצילות – הנפש כמשל פרק ב'תניא שיעור 33 – עולם הצדיקיםשיעורים בתער"ב ביום שישילהיות מחוברים לילד!המודעות הפנימית בשליטת המוח"ואני תפילתי" – שיעור 31, הללוי-ה כי טוב זמרה