מכתב של הרבי לנשי ובנות ישראל – מפורים לפסח

בימים הבאים, המקשרים את חג הפורים עם חג הפסח, צריכה כל אשה ובת יהודיה להתבונן בחלק החשוב שהיה לאשה היהודיה בחגים אלה, ובמה שיש ללמוד מכך. נשים ובנות יהודיות! בידכן מוטל, במידה רבה, גורל עמנו.
בימים הבאים, המקשרים את חג הפורים עם חג הפסח, צריכה כל אשה ובת יהודיה להתבונן בחלק החשוב שהיה לאשה היהודיה בחגים אלה, ובמה שיש ללמוד מכך. נשים ובנות יהודיות! בידכן מוטל, במידה רבה, גורל עמנו.

מכתב של הרבי לנשי ובנות ישראל – מפורים לפסח

לקראת חג הפורים

ב"ה, י"ב אדר ב', ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

לנשי ובנות ישראל
ולנשי ובנות חב"ד בפרט,
ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בימים הבאים, המקשרים את חג הפורים עם חג הפסח, צריכה כל אשה ובת יהודיה להתבונן בחלק החשוב שהיה לאשה היהודיה בחגים אלה, ובמה שיש ללמוד מכך.
חג הפורים וכן חג הפסח מחייבים את האשה היהודיה לקיים את המצוות המיוחדות הקשורות בחגים אלה (כגון – קריאת המגילה, הגדה של פסח וכו'), משום שלאשה היהודיה הייתה זכות מיוחדת והיה לה חלק בנסים שנעשו בימים ההם ובזמן הזה.
מגילת אסתר מספרת לנו בבהירות כיצד סייעה אסתר להביא את הנס הגדול לכלל ישראל, ועל שמה נקראים התענית שלפני פורים והמגילה.
על הזכויות הגדולות של נשי ישראל בקשר לפסח, זמן חירותנו, מסופר בפרוטרוט במדרש. באותם זמנים קשים של גלות מצרים היו אלה הנשים היהודיות ששמרו על העידוד והביטחון של בעליהן וגידלו דורות של יהודים נאמנים, שזכו לקבל את התורה על הר סיני ואת נחלת העולם, ארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
האופן שבו תרמו נשי ובנות ישראל לנסים הגדולים של החגים האמורים אינו זהה:
במקרה של פסח – ההשפעה של הנשים הייתה מופנית בראש ובראשונה אל הבית, "כל כבודה בת מלך פנימה", על ידי צניעות וחיי משפחה.
במקרה של פורים – נדרש שהאשה היהודיה תנצל, לפי דרישתם והוראותיהם המדויקות של גדולי התורה והיראה, במלוא המידה את מצבה והשפעתה לגמרי לטובת עמה, והיא עשתה זאת במסירות נפש בפועל, תוך סיכון חייה לטובת קיום עמנו.
שני החגים – פורים ופסח – מהווים שני עדים נצחיים, שהאשה היהודיה, גם בבית וגם בחוץ כאשר התנאים מחייבים זאת, מסורה בכל נפשה לתורה ומצוות, טהרת המשפחה, החינוך הכשר של הילדים – היסודות הבסיסיים של הקיום והגאולה של עמנו.
נשים ובנות יהודיות! פעלנה לפי הדוגמא של הנשים הצדקניות של כל הדורות, שכן עליכן ובידכן מוטל, במידה רבה, גורל עמנו.
וכאשר מתמסרים באמת למילוי המשימות האלוקיות – עוזר הקב"ה, כפי שעזר לאסתר, וכל הקשיים נעלמים, והוא שולח את ברכותיו האלוקיות בבני חיי ומזוני רוויחי, ובכל טוב גשמי ורוחני.
בברכה

מנחם שניאורסאהן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *