fbpx

למה לאהוב את הילד פעם אחת אם אפשר 5 פעמים?

הרב יצחק ערד מגלה זווית חדשה ומפתיעה על מחויבותו של האב כלפי הבן. בואו לגלות את "5 האהבות" שיבנו את עתידו של הנער.
הרב יצחק ערד מגלה זווית חדשה ומפתיעה על מחויבותו של האב כלפי הבן. בואו לגלות את "5 האהבות" שיבנו את עתידו של הנער.