חירות? למה מי עבד?

שיעור של הרב יצחק ערד על המשמעות של חירות אמיתית "ואני תפילתי" – שיעור 27 – מזמור לתודההגבאי ר' משה פלהנדלר ז"ל והפתק עם התאריך המדוייקתניא 187 – אגרת התשובה, כוחה של החלטהשער הביטחון 14, מה הקשר בין ביטחון לבידוד והתבודדות?All the World’s a Stage – Part Threeתניא – שיעור 82 – חשבון נפש אמיתי