fbpx

חירות? למה מי עבד?

שיעור של הרב יצחק ערד על המשמעות של חירות אמיתית תניא שיעור 105- הבירור של השכל ע"י התורההיו שותפים בפרוייקט חבילות מזון וסיוע למשפחות נזקקות! גללו את הדף למטה לפרטיםתניא שיעור 38 – יחסי המוח והלבParashat Vaigash: centrarse en el destinatario – Parte 1פרשת תצוה – משה רבינו, מרדכי היהודי, והרבי – משה בדורנומהי חירות […]