חודש מנחם אב

משמעותו של חודש מנחם אב, ועניינה של שבת חזון. שיעור עם הרב מאיר ערד