זוגיות זה לא משחק ילדים

מהי הבגרות הנדרשת לזוגיות? מדוע ילדים לא שייכים לזוגיות? שיעור מרתק של הרב יצחק ערד שיעור 21: ספר תער"ב – כרך א – עיבור יניקה ומוחין – עמוד תקטזאיך מכירים נכון?השיעבוד כהכנה לגאולה"ואני תפילתי" – שיעור 24 – ה' צבאות עמנותניא שיעור 11 הרבי – הראש של הנפש האלקיתואני תפילתי – 64, שיר של יום