ואתה תצווה – בעבודת האדם

הסיבה ששמו של משה לא מוזכר בפרשה, וביאור ענין "ואתה תצווה" בעבודת האדם – שיעור בשיחתו של הרבי. הנפש האלוקית – מעלתנו כבנים, פרק 7 ב"דרכו של הבינוני"תניא שיעור 34 – בני העליהמידת הרחמים"ואני תפילתי" – שיעור 17 – לעולם יהא אדם ירא שמיםמה התודעה הנכונה מול התפתחויות הלחימה?ה' טבת – חג הספרים, מבצעים מיוחדים […]