fbpx

ואני תפילתי 70- ממעמקים קראתיך – תהילים קל

המשך ביאורי התפילה על פי הפשט והחסידות, והפעם פרק קל בתהליים, שנוהגים לאומרו בעשרת ימי תשובה השמחה כמפתח לאהבהEl caso de los Sforim constituyó un asunto celestial similar a Yud Tes Kislev. parte 1בכסה ליום חגינו – שיעור קצר הכנה ליום כיפורואני תפילתי – שיעור 44, על הבחירה של ה' בגוף היהודימחשבות מלחיצות ומאיימות – […]