fbpx

התוועדות י' שבט תשע"ט

התוועדות י' שבט תשע"ט התוועדות י' שבט עם הרב יצחק ערד והרב שמואל קראוס, לכבוד יום קבלת הנשיאות של הרבי והילולת הרבי הריי"ץ. קורסים מתקדמים להכשרת מטפלים ומאמניםהמבצע הסתיים. השאירו פרטים וקבלו עידכון על המבצע הבאתניא , לדעת את עצמך -הרב ערד – שיעור 53 פרק יטתניא שיעור 138 – אהבת ה' כאהבת החייםהמשך תער"ב […]