fbpx

התוועדות י"ט כסלו תש"פ לצפיה

התוועדות עם הרב יצחק ערד לכבוד י"ט כסלו. ניגונים בליווי הכנר החסידי מרדכי ברוצקי. תניא שיעור 40 – השופטים של הבינוני"ואלה שמות" – משמעותן של השמות בירידתן למצרים"ואני תפילתי" – שיעור 23 – עבודת הקטורתהיום! התוועדות במרכז דעת.תניא שיעור 131 – הידיעה של ה' והאם אנו משפיעים עליההרבי עומד ומסנגר בין "מיימינים" ל"משמאילים"