fbpx

התוועדות י"ט כסלו תשע"ט – חלק 3

חלק שלישי של התוועדות י"ט כסלו שהתקיימה במרכז דעת עם הרב יצחק ערד. קורס שליחות יום שלישי – אימון אישיואני תפילתי – 72, קבלת שבת – "לכו נרננה"תניא שיעור 30 – המאבק בין הנפשותואני תפילתי – 75 – מזמור שירו לה' שיר חדשהורה אמיתישיעור 15 כרך א, המשך תער"ב עוד סיבה לפירוד בעולם התוהו,