התוועדות י"ט כסלו תשע"ט – חלק שני

המשך התוועדות י"ט כסלו תשע"ט עם הרב יצחק ערד במרכז דעת, הניגונים, הריקודים, ודברי ההתעוררות. חלק ב.   שיעור 14 כרך ב, המשך תער"ב – אדם אדמה לעליוןואני תפילתי 84 – "ישבעו ויתענגו מטובך" – שמונה עשרה של ליל שבתשבוע הספר – מבצע מיוחד – אפשרות למשלוח חינםפחד וחרדה – מציאות או אשליה?The Secret of […]