fbpx

התוועדות י"ט כסלו תשע"ט – חלק שני

המשך התוועדות י"ט כסלו תשע"ט עם הרב יצחק ערד במרכז דעת, הניגונים, הריקודים, ודברי ההתעוררות. חלק ב.   איך מכניסים את הילד הביתה, ומהי הנשירה החיובית?ואני תפילתי – 64, שיר של יוםהרבי: כשפותחים את המקלטים, יש להוסיף במקלטים הרוחניים!!שיעור 8, כרך ב' המשך תער"ב – ובא"ק נתהווה הכלחול ושבת בתורת הרבי הרש"בשיעור 3, כרך ב' […]