fbpx

קמפיין – "לראותם" -לטובת ישיבת דעת! היו שותפים וקבלו מתנות

לשותפות ולפרטים על המתנות לחצו כאן! "ואני תפילתי" – שיעור 36, ויברך דוד את ה'ואני תפילתי – שיעור 59, אמירת הלל ומזמור קיחDar la vida por la educación de una manera moderna Parte 1הארוחה של הנשמה – פרק 15 ב"דרכו של הבינוני"תניא שיעור 127 – הזמן וחלוקתו בשמות האלוקייםתניא שיעור 17 – מחשבה דבור ומעשה