fbpx

ג' תמוז במרכז דעת: "שעה של אמונה והתקשרות"

תכנית מיוחדת בזמן מסוגל וקדוש. סיפורים מופלאים על הרבי מבעלי המעשה. בסיום האירוע הגרלה על שטר נדיר של שקל שניתן מידו הקדושה של הרבי. מיועד לגברים ונשים. לפרטים נוספים לחצו כאן.
תכנית מיוחדת בזמן מסוגל וקדוש. סיפורים מופלאים על הרבי מבעלי המעשה. בסיום האירוע הגרלה על שטר נדיר של שקל שניתן מידו הקדושה של הרבי. מיועד לגברים ונשים. לפרטים נוספים לחצו כאן.