fbpx

פרשת נצבים – ההכנה לשנה החדשה

שיעור בשיחתו של הרבי על פרשת נצבים והקשר בינה לבין ההכנה לראש השנה תניא – שיעור 72 – איך מגלים את הטוב הגנוז בגילויהיו שותפים בפרוייקט חבילות מזון וסיוע למשפחות נזקקות! גללו את הדף למטה לפרטיםתניא – שיעור 111 – המלאכים והנשמות למעלהפרשת חוקת והלימוד לג' תמוזתניא שיעור 132- סוד ההתחברות האמיתיתתניא – שיעור 109 […]