שאל את הרב - אנגלית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

[shut page=Add]

מוקדש לרפואת והצלחת

מאיר אוריאל בן עידית

סדרת הספרים החדשה

שאל את הרב

Depictions of G-d.

: I have heard that Islam does not allow (don’t know if this is true) depictions

Skip to content