ארכיון סדרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קטגוריה: סדרות

וידאו

פרשת פנחס וי"ב תמוז

שיעור על הקשר בין פרשת פנחס לחג הגאולה – יב' יג' תמוז – של הרבי

ביאורים בשער הביטחון

עשירות? בקלות

בשער הביטחון רבנו בחיי מבאר כלל חשוב בעניין זה: בדברים שאינם הכרחיים אלא סוג של 'תוספת' על ההכרח, חשוב להיזהר שלא 'לשקוע' בעשייה להשגתם. אם הדבר שייך אליו ולתפקידו בעולם – הוא יגיע אליו בלא טורח ועמל רבים מדי.

ביאורים בשער הביטחון

בזכות הביטחון ניגאל

מתברר שה'מצרים' הגדול ביותר של האדם אינו תלוי בגורמים חיצוניים, אלא הם המחשבות והחרדות שלו. בעולם הדינמי שבו אנו חיים, אנו ניצבים לפני התמודדויות עם אתגרים שונים. התמודדויות אלו מלוות פעמים רבות במתח, דאגה וטרדה, המקשים על האדם ומצערים אותו. והשנה, המצב המאתגר המיוחד בו אנו נמצאים בעקבות הקורונה, עלול להוסיף סיבות נוספות לחששות וחרדות.

אדר

פרשת תרומה וחודש אדר

הקשר בין "מרבין בשמחה" בחודש אדר לפרשת תרומה ובניית המשכן, המיוחדות של נס פורים וקבלת

ביאורים בשער הביטחון

שער הביטחון 9 – ההפנמה הרגשית של הביטחון

המשך לימוד שער הביטחון של רבינו בחיי על פי ביאורי החסידות עם הרב יצחק ערד, על החשיבות של הפנמת כללי הביטחון והפעולה הרגשית של הביטחון.

דילוג לתוכן