Ask The Rabbi

מחבר: מאיר ערד

אדר

פרשת תרומה וחודש אדר

הקשר בין "מרבין בשמחה" בחודש אדר לפרשת תרומה ובניית המשכן, המיוחדות של נס פורים וקבלת

כתבת הבית

פרשת וארא – וכ"ד טבת

פרשת וארא שיחה של הרבי לפרשת השבוע וארא – מדוע השם נגלה לאבות רק בשם

כסלו

מה עניינו של חסיד?

אנו נמצאים בימי ההכנה לי"ט בכסלו, ראש השנה לחסידות. זה הזמן להתבונן ולשאול את עצמנו

כללי

שמחה ללא משברים – פרשת חיי שרה

השאיפה לשמחה טובה אבל לא די בה: ייתכן שאדם אכן ישאף לשמחה, אבל יפעל בדרך שגויה, ואזי הוא עלול ליפול השמחה ולהביא לתוצאות בלתי רצויות. שמחה אמיתית צריכה להיות מבוססת על מקום פנימי של ענווה ו'ביטול'. במקרים שבהם המניע הפנימי לשמחה הוא הרגשת ה'ישות', אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית, וצפויים להגיע להפך הגמור שלה – למשברים ונפילות.

אירועים

איזה טוב קורה כשהנפש עולה על גדותיה?

מה קורה כשהנפש לא מכילה את החוייה? השבוע, בחג שבועות, לפני מאה ועשר שנים התחיל ההמשך הגדול תער"ב על ידי הרבי הרש"ב. סוגיות רבות ומעמיקות בהבנת נפש האדם מוסברות בהרחבה בתורת החסידות, ובכללם, בהמשך תער"ב.

שו"ת י"א לעיון חופשי

ב"ה לפניכם שו"ת דעת חלק יא' לקריאה ועיון חופשי להורדת הספר בפורמט PDF לחצו כאן

אירועים

מבצע מיוחד לשבוע פרשת לך לך

איך עושים תהליכי שינוי אמיתיים?
איך מקיימים באמת את הציווי של 'לך לך'?
מבצע על הספר 'לך לך' ושאר ספרי דעת של הרב ערד
לשבוע פרשת לך לך

אירועים

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק