Ask The Rabbi

יום: י״ז באדר ב׳ ה׳תשע״ט

כללי

דעת – כך הכל התחיל!

תעודת זהות – דעת // כך הכל התחיל מרכז דעת הוקם ברחובות בשנת תנש״א על

מוקדש לרפואת והצלחת
מאיר אוריאל בן עידית

לרכישה בקליק