fbpx

שפות

         משפחה באהבה (א)הסיבה והרצון להשפיעהנשמה (חלק ג): הסיבות לירידת הנשמההמבצע הסתיים. השאירו פרטים וקבלו עידכון על המבצע הבאשיעור 4 כרך א, המשך תער"ב אין מלך בלא עםתניא שיעור 17 – מחשבה דבור ומעשה